Văn phòng

Những điều kiện về cơ sở vật chất xung quanh trong văn phòng có thể tạo tác động lớn tới hiệu suất làm việc mà nhiều khi bạn chẳng ngờ tới. Từ ánh sáng, tiếng ồn, thậm chí là nhiệt độ xung quanh phòng. Môi trường làm việc xung quanh không chỉ làm định hình cách làm việc, mà còn ảnh hưởng tới tâm trạng và thái độ làm việc của bạn.

Văn phòng hiểu theo nghĩa hẹp là nơi làm việc, còn theo nghĩa rộng thì đó là bộ máy điều hành các công việc của cơ quan. Tùy theo loại hình hoạt động, qui mô và tổ chức công ty mà văn phòng có thể nhận lãnh các trách nhiệm khác nhau.

Văn phòng có thể nói là nơi gắn bó phần lớn thời gian trong cuộc đời của dân công sở, nhưng chưa hẳn toàn bộ trong số chúng ta đều nắm rõ khái niệm “văn phòng là gì?” và chức năng, cũng như tầm quan trọng của không gian này.

  Hỗ trợ đăng tin: Trợ giúp - hướng dẫn
Email: infonhadatde@gmail.com