Văn bản pháp luật

STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng chính phủ. Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng chính phủ.
2 02 quy định của Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024 02 quy định của Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024
3 Luật Đất đai mới nhất 2024 và Nghị định, Thông tư về đất đai Luật Đất đai mới nhất 2024 và Nghị định, Thông tư về đất đai
4 Thông tư 19/2023/TT-NHNN về giám sát tiêu hủy tiền của NHNN Thông tư 19/2023/TT-NHNN về giám sát tiêu hủy tiền của NHNN
5 Quyết định 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung luật Đất đai tại Hà Tĩnh Quyết định 31/2023/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung luật Đất đai tại Hà Tĩnh
  Hỗ trợ đăng tin: Trợ giúp - hướng dẫn
Email: infonhadatde@gmail.com