Nghị định

Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào sáng ngày 18/01/2024.

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế Luật Đất đai 2013). Vậy có phải năm 2024 vẫn áp dụng Luật Đất đai 2013?

  Hỗ trợ đăng tin: Trợ giúp - hướng dẫn
Email: infonhadatde@gmail.com