Thông báo

Nhadat.de xin thông báo
- Do nâng cấp hệ thống nên trang web nhadat.de tạm thời dừng hoạt động đến ngày 05/06/2023.
- Sau khi nâng cấp xong hệ thống sẽ gửi mail thông báo với toàn bộ quý khách.
- Cảm ơn quý khách quan tâm đến website nhadat.de!